середа, 11 жовтня 2017 р.

Звіт про проведення тижня фізики

«Фізика навколо нас» 02.10-06.10

Одним із важливих завдань учителя фізики є не тільки повідомити учням певну суму знань, розвивати їхні вміння й навички, а й, головне, навчити дітей застосовувати набуті знання на практиці. Значною мірою цьому сприяють позакласні заняття з предмета. Воно привчають до самостійної творчої праці, розвивають ініціативу, вносять елементи дослідництва в навчально-виховний процес, допомагають обрати майбутню професію. Крім того, вони мають велике виховне значення: сприяють розвитку творчої особистості учня, виховують почуття відповідальності за доручену справу, уміння працювати в колективі.
Позакласні заняття допомагають учителеві виявити індивідуальні здібності учнів, віднайти серед них обдарованих, які мають підвищений інтерес до фізики, і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу.
Однією із форм позакласної роботи є проведення тижня фізики в школі.

Мета:

Навчальна:
·       поглиблення знань, умінь і навичок;
·       формування наукового світогляду як системи людських норм, переконань, ідеалів, його постійне примноження і розвиток
Розвивальна:
·       активізація пізнавальної діяльності учнів;
·       розвиток індивідуальних якостей дітей;
·       стимулювання механізмів самовиховання і самоосвіти
Виховна:
·       виховання       в     учнів      таких      якостей       особистості        як     цілеспрямованість, спостережливість, уважність, самостійність;
·       формування національної свідомості учнів;
·       становлення особистісної системи цінностей
Вид діяльності: пізнавальний